Per què faig robots?

Per què faig robots?

  • Utilitzo les pots que tinc que llençar al contenidor groc.
  • Un pot que es escombraria es convertirá a un magnific robot.
  • Una llauna petita de tonyina pot ser la cap.
  • Una llauna gran de tomaquet el cos.
  • Taps de plástic i suro els peus.
  • Tub de plástic per a els braçs i ja està fet el robot.

Estic satisfet de col·laborar amb el reciclatge donant una nova utilitat a un envàs.