Monthly Archives: October 2018

Per què faig robots? Utilitzo les pots que tinc que llençar al contenidor groc. Un pot que es escombraria es convertirá a un magnific robot. Una llauna petita de tonyina pot ser la cap. Una llauna gran de tomaquet el cos. Taps de plástic i suro els peus. Tub de plástic per a els braçs...